boboline.pl

Parenting i Rodzicielstwo

Zespół aspergera objawy u dorosłych
Dziecko

Zespół aspergera objawy u dorosłych

Zespół Aspergera to zaburzenie rozwoju neurologicznego, które objawia się przede wszystkim trudnościami w nawiązywaniu i utrzymywaniu relacji społecznych, stereotypowymi zachowaniami oraz ograniczonymi zainteresowaniami. Choć zespół Aspergera jest często kojarzony z dziećmi i młodzieżą, to jednak wiele osób dorosłych cierpi na ten stan. Poruszymy zespół aspergera objawy u dorosłego.

W niniejszym artykule:

 • omówimy zespół aspergera objawy u dorosłych
 • omówimy sposoby w jakie można im pomóc w codziennym funkcjonowaniu

Zespół aspergera objawy u dorosłych

Objawy zespołu Aspergera u dorosłych mogą być zróżnicowane i występować w różnym stopniu nasilenia. Poniżej przedstawiamy najczęstsze objawy, na które warto zwrócić uwagę:

 1. Trudności w nawiązywaniu i utrzymywaniu relacji społecznych 

Osoby dorosłe z zespołem Aspergera mogą mieć problemy z czytaniem mimiki twarzy, intonacji głosu czy gestów innych osób, co utrudnia im nawiązywanie kontaktów z innymi ludźmi. Często wydają się one zbyt zarezerwowane lub skupione na swoim własnym świecie.

 1. Stereotypowe zachowania 

Osoby dorosłe z zespołem Aspergera często lubią zachowywać się według ustalonych schematów i rytuałów, co może prowadzić do ich izolacji społecznej. Mogą również mieć uporczywe zainteresowania lub obsesje na punkcie określonych tematów.

 1. Problemy z komunikacją 

Osoby dorosłe z zespołem Aspergera mogą mieć trudności z rozumieniem języka niewerbalnego, co prowadzi do problemów w interpretowaniu intencji innych osób. Często mają też problemy z przetwarzaniem abstrakcyjnych pojęć.

 1. Nadwrażliwość na bodźce 

Mogą mieć wysoką wrażliwość na bodźce zewnętrzne, takie jak dźwięki, zapachy czy światło. Mogą również mieć problemy z adaptacją do zmian w swoim otoczeniu.

 1. Problemy z samoregulacją

Mogą mieć trudności z kontrolowaniem swoich emocji

Sposoby na pomoc osobom z zespołem Aspergera codziennym funkcjonowaniu

Zespół Aspergera jest jednym z zaburzeń ze spektrum autyzmu, które wpływa na sposób, w jaki ludzie funkcjonują w społeczeństwie. Oto kilka sposobów, w jakie można pomóc ludziom z zespołem Aspergera w codziennym funkcjonowaniu:

 1. Zrozumienie ich perspektywy: 

Ważne jest, aby zrozumieć, że ludzie z zespołem Aspergera doświadczają świata w inny sposób niż osoby bez tej diagnozy. Mogą mieć trudności z rozumieniem niektórych społecznych norm i zachowań.

 1. Stworzenie przewidywanego środowiska: 

Wiele osób z zespołem Aspergera preferuje rutynę i przewidywalność. Można pomóc, tworząc strukturalne i powtarzalne plany oraz harmonogramy, aby zapewnić stałą strukturę i porządek w ich życiu.

 1. Ułatwienie komunikacji: 

Osoby z zespołem Aspergera mogą mieć trudności z interpretacją mowy ciała i niewerbalnych sygnałów. Dlatego ważne jest, aby komunikować się jasno i bezpośrednio, wyrażając się w sposób prosty i zrozumiały.

 1. Zapewnienie wsparcia społecznego: 

Wiele osób z zespołem Aspergera cierpi z powodu izolacji społecznej i braku zrozumienia ze strony innych ludzi. Dlatego ważne jest, aby zapewnić im wsparcie społeczne i okazje do nawiązywania kontaktów z ludźmi o podobnych zainteresowaniach.

 1. Rozwijanie umiejętności społecznych: 

Ludzie z zespołem Aspergera często potrzebują pomocy w rozwijaniu swoich umiejętności społecznych, w tym w nauce komunikacji werbalnej i niewerbalnej, pracy zespołowej i radzenia sobie z emocjami.

 1. Dostarczenie specjalistycznej pomocy: 

W niektórych przypadkach może być potrzebna specjalistyczna pomoc, tak jak terapia behawioralna, terapia sensoryczna, terapia mowy lub terapia poznawczo-behawioralna, aby pomóc osobom z zespołem Aspergera w codziennym funkcjonowaniu.