boboline.pl

Parenting i Rodzicielstwo

zasady pisowni wielką literą dla dzieci
Dziecko

Zasady pisowni wielką literą dla dzieci

Pisanie wielką literą to jedna z podstawowych zasad ortograficznych, które dzieci uczą się już we wczesnej edukacji. Poprawna pisownia ma nie tylko istotne znaczenie w procesie nauki, ale także wpływa na postrzeganie komunikatu przez odbiorców. Jeśli Interesuje cie temat zasady pisowni wielką literą dla dzieci ten artykuł jest dla ciebie. 

W artykule tym:

 • omówimy zasady pisowni wielką literą dla dzieci podczas nauki języka polskiego
 • zasady pisowni wielką i małą literą dla dzieci
 • przedstawimy kilka praktycznych wskazówek, które pomogą dzieciom skutecznie opanować zasadę pisowni wielką literą

Zasady pisowni wielką literą dla dzieci

Oto kilka zasad pisowni wielką literą, które są ważne dla dzieci:

 1. Pierwsza litera zdania 

Każde zdanie rozpoczynamy wielką literą, niezależnie od tego, jakie jest jego miejsce w tekście.

 1. Imiona i nazwiska 

Imiona i nazwiska zawsze zaczynamy od wielkiej litery, np. Jan Kowalski.

 1. Nazwy geograficzne 

Nazwy miast, krajów, rzek i innych miejscowości również piszemy wielką literą, np. Polska, Wisła, Warszawa.

 1. Nazwy własne 

Słowa, które odnoszą się do konkretnych osób, miejsc czy wydarzeń, także piszemy wielką literą, np. Jan Paweł II, II wojna światowa.

 1. Tytuły i funkcje 

Tytuły książek, filmów, piosenek oraz stanowiska czy funkcje, również piszemy wielką literą, np. „W pustyni i w puszczy”, prezydent, minister.

 1. Święta i uroczystości 

Nazwy świąt i uroczystości piszemy wielką literą, np. Boże Narodzenie, Wielkanoc.

 1. Skróty 

Skróty piszemy wielkimi literami, np. NATO, PKO, PRL.

Zasady wielką i mała literą dla dzieci 

Oto zasady pisowni małą i wielką literą:

Pisanie wielką literą:

 1. Pierwsza litera zdania 

Każde zdanie rozpoczynamy wielką literą, niezależnie od tego, jakie jest jego miejsce w tekście.

 1. Imiona i nazwiska 

Imiona i nazwiska zawsze zaczynamy od wielkiej litery, np. Jan Kowalski.

 1. Nazwy geograficzne

Nazwy miast, krajów, rzek i innych miejscowości również piszemy wielką literą, np. Polska, Wisła, Warszawa.

 1. Nazwy własne 

Słowa, które odnoszą się do konkretnych osób, miejsc czy wydarzeń, także piszemy wielką literą, np. Jan Paweł II, II wojna światowa.

 1. Tytuły i funkcje 

Tytuły książek, filmów, piosenek oraz stanowiska czy funkcje, również piszemy wielką literą, np. „W pustyni i w puszczy”, prezydent, minister.

 1. Święta i uroczystości 

Nazwy świąt i uroczystości piszemy wielką literą, np. Boże Narodzenie, Wielkanoc.

Pisanie małą literą:

 1. Słowa, które nie wymieniliśmy wcześniej jako przykłady pisania wielką literą, powinny być pisane małą literą, np. drzewo, zamek, rzeka.
 2. Słowa, które stanowią część nazwy własnej, ale nie są jej istotnym elementem, piszemy małą literą, np. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
 3. Przyimki, spójniki, przysłówki i partykuły zawsze piszemy małą literą, np. w, na, do, i, ale, już, nawet.
 4. Liczebniki porządkowe piszemy małą literą, np. pierwszy, drugi, trzeci.
 5. Zdrobnienia, hipokorystyki, przydomki i inne określenia, które nie stanowią istotnego elementu nazwy własnej, piszemy małą literą, np. kotek, pani Jola, młody.
 6. Skrótowce i akronimy, które nie są zapisywane wielkimi literami, piszemy małą literą, np. cm, kg, min.

Warto jednak pamiętać, że powyższe zasady są tylko ogólnymi wytycznymi, a pisownia wielką lub małą literą zależy również od kontekstu i charakteru tekstu, w którym dany wyraz występuje.

Wskazówki które pomogą dzieciom skutecznie opanować zasadę pisowni wielką literą

Oto kilka wskazówek, które pomogą dzieciom skutecznie opanować zasadę pisowni wielką literą:

 1. Zwracaj uwagę na pierwszą literę zdania 

Zawsze zaczynamy je od wielkiej litery. Powtarzaj tę zasadę dziecku, kiedy będzie pisało teksty.

 1. Pokaż przykłady 

Wskazując na konkretny tekst, zwracaj uwagę na to, kiedy stosujemy wielką literę. Pokaż dziecku różne przykłady i pytaj, dlaczego piszemy dany wyraz wielką literą.

 1. Ćwicz z dzieckiem 

zachęcaj dziecko do pisania samodzielnie i poprawiaj błędy w pisowni. Poproś, aby dziecko samo znalazło błędy w swoim tekście i poprawiło je.

 1. Stwórz listę słów 

Przygotuj listę słów, które dziecko powinno pisać wielką literą. Możesz podzielić je na kategorie, np. imiona, nazwy geograficzne, skróty itp.

 1. Powtarzaj 

Powtarzanie jest kluczem do sukcesu. Dlatego warto regularnie przypominać dziecku o zasadzie pisowni wielką literą.

 1. Korzystaj z gier i zabaw 

Można wykorzystać różne gry i zabawy, które pomogą dziecku nauczyć się pisowni wielką literą, np. zagadki, krzyżówki, pisanie wyrazów na planszy.

 1. Nie karz dziecka za błędy 

Pamiętaj, że dziecko jest w trakcie nauki i może popełniać błędy. Nie karć dziecka za każdy błąd, lecz poprawiaj je i wyjaśniaj, dlaczego dany wyraz należy pisać wielką literą.

Pamiętaj, że nauka pisowni wielką literą to proces, który wymaga czasu i cierpliwości. Daj dziecku czas i przestrzeń, aby mogło nauczyć się tej zasady w swoim tempie.