boboline.pl

Parenting i Rodzicielstwo

autyzm u dorosłych
Zdrowie

Autyzm u dorosłych – jak rozpoznać?

Autyzm to przypadłość najczęściej objawiająca się i diagnozowana w wieku dziecięcym. W przypadku osób dorosłych rozpoznaje się ją rzadko. Proces rozpoznania choroby jest dużo bardziej złożony niż w przypadku dzieci i może przeprowadzić go jedynie lekarz posiadający długoletnie doświadczenie kliniczne w pracy z osobami ze spektrum autyzmu. Jak objawia się autyzm u dorosłych i jak go rozpoznać?

W tym artykule omawiamy:

 • Autyzm u dorosłych – objawy
 • Rodzaje autyzmu u dorosłych
 • Diagnoza autyzmu u dorosłych

Zobacz jeszcze: Rozwój mowy dziecka – podstawowe etapy

Autyzm u dorosłych – objawy

Autyzm jest specyficzna chorobą, której nie da się jednoznacznie określić. Ponieważ na tę chorobę składa się ogromna ilość objawów, które przebiegają w różnoraki sposób i w innym natężeniu u każdego chorego. Ponadto, nie wszystkie objawy występują u każdej osoby. Mogą się też różnić w zależności od płci.

Autyzm objawy u dorosłych:

 • brak empatii
 • zaburzenia ruchu
 • niepanowanie nad emocjami
 • zaburzenia percepcji
 • nadwrażliwość sensoryczna
 • lęki społeczne
 • trudności w budowaniu i utrzymywaniu relacji z innymi
 • wąski obszar zainteresowań
 • problemy z komunikacją
 • niechęć do zmian (życie usłane schematami)
 • trudności z okazywaniem emocji
 • trudności w rozpoznawaniu emocji innych ludzi
 • rozumienie wszystkiego w sposób dosłowny (niezdolność do interpretacji żartów, sarkazmu, ironii, metafor, idiomów)
 • zaburzenia mowy (nadużywanie wybranych słów, kalki językowe, jąkanie się, zbyt szybka mowa, zbyt wolna mowa, brak mowy)
 • niezdolność do odczytywania komunikatów niewerbalnych
 • kłopoty z okazywaniem uczuć
 • stałe powtarzanie tych samych zdań
 • nie inicjowanie kontaktu
 • nieutrzymywanie kontaktu wzrokowego

Rodzaje autyzmu u dorosłych

Rozróżniamy dwa podstawowe rodzaje autyzmu u dorosłych. Jest to autyzm wysoko i niskofunkcjonujący.

Ten pierwszy jest autyzmem lekkim, pozwalającym na całkowicie samodzielne funkcjonowanie, bez większych trudności. Chorych cechuje prawidłowy iloraz inteligencji. Stosunkowo dobrze funkcjonują w społeczeństwie. Są w stanie tworzyć więzi z innymi ludźmi, jednak nie jest ich wiele. Potrafią nawet żyć w związku. Sprawiają jednak wrażenie zamkniętych w sobie.

Autyzm niskofunkcjonujący jest dużo bardziej problematyczny dla chorego. Nie jest on bowiem w stanie żyć samodzielnie. Ma problem z podstawowymi czynnościami takimi jak opłacanie rachunków czy zrobienie zakupów. Dlatego niezbędna jest pomoc rodziny lub opiekuna.

autyzm objawy u dorosłych

Autyzm u dorsłych diagnoza

Zwykle zaburzenia ze spektrum autyzmu rozpoznaje się u małych dzieci. U osób dorosłych do podejrzenia, a następnie diagnozy często dochodzi przypadkowo. Osoba może zmagać się z pewnymi trudnościami, lękiem lub zaburzeniami depresyjnymi, a następnie zostać skierowana na terapię. Niekiedy zdarza się, że terapeuta dopiero po dłuższym czasie zorientuje się, że dana osoba może cierpieć na zaburzenia spektrum autyzmu. Innym przypadkiem jest sytuacja, w której to rodzina zauważy objawy autyzmu u członka rodziny.

Autyzmu u dorosłych nie da się wyleczyć. Ze względu na to, jedynym sposobem jest złagodzenie objawów na terapii u terapeuty, specjalizującego się w tej dziedzinie.

Wbrew powszechnym mitom, osoby ze zdiagnozowanym spektrum autyzmu są w stanie samodzielnie żyć w społeczeństwie, zakładać rodziny, chodzić do pracy. Dlatego ważny jest dobór odpowiedniej terapii, dzięki czemu objawy będą miały mniejsze nasilenie.

Przeczytaj jeszcze: Poradnik przyszłej mamy – wszystko co musisz wiedzieć!