Sklep internetowy działający pod adresem www.boboline.pl zapewnia ochronę wszystkich danych osobowych, jakie zostały pozyskane w wyniku prowadzonej działalności zgodnie z obowiązującym prawem (Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz jej późniejsze zmiany). Dane osobowe są poufne i chronione w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich. Klienci sklepu Boboline mogą po zalogowaniu edytować, modyfikować i usuwać swoje dane.

Sklep internetowy Boboline absolutnie nie ma dostępu do informacji dotyczących kont i kart płatniczych Klientów. Dbamy o bezpieczeństwo transakcji, które obsługuje dla nas serwis Dotpay. Podczas zakupu kartą nie przekazujesz nam żadnych danych bankowych - nazwy banku czy numeru konta. Płatność przelewem obsługuje bezpośrednio strona Twojego banku.

Klient rejestrując się w sklepie internetowym www.boboline.pl umieszcza swoje dane osobowe w bazie sklepu i wyraża w ten sposób zgodę na ich przetwarzanie w celu realizacji zamówienia (Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997r. nr 133 poz. 883).

Materiały promocyjno-reklamowe, w tym newsletter są wysyłane tylko do klientów, którzy wyrazili zgodę na otrzymywanie takich informacji zaznaczając odpowiednie opcje na stronie sklepu Boboline.

Klient ma prawo wglądu do swoich danych, do ich korekty oraz żądania zaprzestania ich wykorzystywania lub ich usunięcia z bazy sklepu Boboline.


KLAUZULA INFORMACYJNA PRZY POBIERANIU DANYCH BEZPOŚREDNIO OD OSOBY

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informujemy, iż:

1)     Administratorem Twoich danych osobowych jest firma BoboLine Patrycja Ratuszniak z siedzibą w Lesznie przy ulicy Machnikowskiego 2/5, 64-100 Leszno, NIP: 6972341499, REGON: 368654618 (zwana dalej boboline.pl)

2)     Twoje dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) - c) RODO w celu zawarcia przez Ciebie umowy z boboline.pl o świadczenie usług oferowanych przez boboline.pl i wykonania zawartej przez Ciebie umowy z boboline.pl o świadczenie usług oferowanych przez boboline.pl, a także prowadzenia marketing, tworzenia zestawień, analiz i statystyk, weryfikacji wiarygodności płatniczej, obsługi reklamacji, wsparcia technicznego, rozliczeń finansowych, w tym wystawienia dokumentów księgowych.

3)     boboline.pl jest uprawniona do przekazywania Twoich danych osobowych podmiotom trzecim i w zakresie koniecznym do prawidłowego i należytego wykonania zawartej przez Ciebie z boboline.pl umowy. W związku z tym Twoje dane osobowe mogą być przekazane Podwykonawcom boboline.pl na podstawie umowy o powierzeniu przetwarzania danych osobowych zawartej pomiędzy boboline.pl a jej podwykonawcami.

4)     Z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z RODO i innych przepisów prawa, posiadasz prawo dostępu do treści Swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych, a także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody
(w tym celu prosimy o kontakt mailowy na adres kontakt@boboline.pl)

5)     W zakresie niezbędnym do wykonania zawartej przez Ciebie z boboline.pl umowy o świadczenie usług oferowanych przez boboline.pl, a także w zakresie niezbędnym do podjęcia działań na Twoje żądanie przetwarzanie Twoich danych osobowych następuje na podstawie przepisu prawa tj. art. 6 ust. 1 lit. b) oraz lit. c) RODO, bez konieczności wyrażenia przez Ciebie zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych. W pozostałym zakresie podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne. Natomiast w zakresie w jakim zgoda na przetwarzanie Twoich danych osobowych została wyrażona przez Ciebie wyłącznie w celach marketingowych podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne, jednak odmowa wyrażenia zgody lub jej cofnięcie uniemożliwi boboline.pl informowanie Ciebie o nowych ofertach i promocjach.

6)     Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania zawartej przez Ciebie z boboline.pl umowy o świadczenie usług oferowanych przez boboline.pl, w związku z którą Twoje dane osobowe są przetwarzane, a po tym okresie, do dnia upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej przez Ciebie umowy o świadczenie usług oferowanych przez boboline.pl. Natomiast Twoje dane osobowe utrwalone w dokumentacji księgowej będą przechowywane przez okres wskazany w obowiązujących przepisach prawa, w tym przepisach podatkowych.

7)     Masz prawo wniesienia skargi do organu nadzoru w rozumieniu RODO, gdy Uznasz, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO.